Vào mùa hạ, các đợt không khí từ phía Tây xâm nhập vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta thường mang tính chất: *

Question

Vào mùa hạ, các đợt không khí từ phía Tây xâm nhập vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta thường mang tính chất: *

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-18T03:52:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:54:07+00:00

  nóng ẩm, mưa nhiều

  0
  2021-09-18T03:54:13+00:00

  Vào mùa hạ, các đợt không khí từ phía Tây xâm nhập vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta thường mang tính chất: nóng ẩm, gây mưa nhiều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )