Vào những năm 50 của thế kỷ 20, bùng nổ dân số diễn ra ở đâu?

Question

Vào những năm 50 của thế kỷ 20, bùng nổ dân số diễn ra ở đâu?

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-08-11T19:27:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:28:52+00:00

  Vào những năm 50 của thế kỷ 20, bùng nổ dân số diễn ra ở CHÂU Á

  0
  2021-08-11T19:29:33+00:00

  Vào những năm 50 của thế kỷ 20, bùng nổ dân số diễn ra Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )