Vật AB cao 4cm đặt cách thấu kính hội tụ 30cm thì thu được ảnh A’B’ cao 2cm a)Dựng ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính đã cho b)Tính độ phóng đại của ảnh c)B

Question

Vật AB cao 4cm đặt cách thấu kính hội tụ 30cm thì thu được ảnh A’B’ cao 2cm
a)Dựng ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính đã cho
b)Tính độ phóng đại của ảnh
c)Bằng kiến thức hình học tính tiêu cự của thấu kính
Giúp mình câu c) với ạ ????????

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-15T01:40:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T01:42:05+00:00

  Đáp án:

  b. \(k =  – \frac{1}{2}\)

  c) `f=10\ cm`

  Giải thích các bước giải:

  b.

  Ta có: \(\frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\)

  Vì thấu kính hội tụ cho ảnh nhỏ hơn vật nên ảnh là ảnh thật

  Độ phóng đại ảnh là:

  \(k =  – \frac{{A’B’}}{{AB}} =  – \frac{1}{2}\)

  c) `\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d’}`

  `\frac{1}{f}=\frac{1}{30}+\frac{1}{15}`

  ⇒ `f=10\ cm`

  0
  2021-09-15T01:42:46+00:00

  Đáp án:

   $\text{tiêu cự của thấu kính là 10 cm}$

  Giải thích các bước giải:

   Theo hệ số phóng đại của ảnh 

  $\dfrac{d’}{d} =\dfrac{h’}{h} =\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2} => d’ =\dfrac{30}{2}=15 cm$

   Từ $(1)$ và $(2)$ => 

  $\dfrac{d}{d’} =\dfrac{f}{d’-f}$

  Thay số vào ta có 

  $\dfrac{30}{15} =\dfrac{f}{15-f} $

  $=> 30.(15-f) = 15 f$

  $=> 450 – 30f =15f$

  $=> 45f =450$

  => $f=10cm$

  Vậy tiêu cự của thấu kính là $10cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )