Vật đang có vận tốc 36km/h, chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau 10s

Question

Vật đang có vận tốc 36km/h, chuyển động thẳng chậm dần đều và dừng lại sau 10s

in progress 0
Caroline 4 ngày 2021-12-05T17:53:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:54:53+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: tóm tắt , vo=36km/h=10m/s

  v=0 và t=10s

  giải

  nếu tính gia tốc thì a=v-vo/t=0-10/10=-1

  tính quảng đường chuyển động s=vot+1/2 at^2=10.10+1/2.-1.10^2=50 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )