Vật dao động điều hoà x=2cos(4πt+2π/3). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t=0,125s. Tính lúc từ t=0

Question

Vật dao động điều hoà x=2cos(4πt+2π/3). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t=0,125s. Tính lúc từ t=0

in progress 0
Harper 1 tuần 2021-12-04T05:41:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:42:50+00:00

  T = 0,5

  0,125s = T/4 véc tơ quay đã quay một góc 90 độ

  biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay ta tính đươc quãng đường

  s = 1 + 2- 2cos 30 = 1,27cm

  0
  2021-12-04T05:42:50+00:00

  Đáp án:

  + T = 0,5s

  + t = 0: x = 2cos(-π/3) = 1cm ( x = A/2) và v = -8π sin(-π/3) = 4√3 cm/s > 0.

  + t = 0,125s: x = 2cos(4π. 0,125 – π/3) = √3cm (x = A√3/2) và v = -8π sin(4π. 0,125 – π/3) = -4π cm/s < 0.

  + Vì t = 0,125s < T nên vật sẽ đi từ vị trí

  A

  2

  A

  A

  3

  2

  :

  S = 1 + (4 – √3) = 1,27 cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )