Vật dao động điều hoà lúc t=0 vật cách vị trí cân bằng $\sqrt{2}$ cm về phía âm trục toạ độ , đang có động năng bằng thế năng và đang tiến về vị t

Question

Vật dao động điều hoà lúc t=0 vật cách vị trí cân bằng $\sqrt{2}$ cm về phía âm trục toạ độ , đang có động năng bằng thế năng và đang tiến về vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động
A. x=2cos(5πt – π/4) cm
B. x=2cos(5πt – 3π/4) cm
C. x=cos(10πt + 3π/4) cm
D. x=2cos(5πt + π/4) cm

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-09-08T13:57:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:59:20+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Lúc t=0, vật có động năng = thế năng và đang tiến về vị trí cân bằng, x<0 nên:

  \[{\varphi _0} =  – \dfrac{3}{4}\pi \]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )