Vật dụng để chứa chất lỏng tràn ra bình tràn là bình gì ?

Question

Vật dụng để chứa chất lỏng tràn ra bình tràn là bình gì ?

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-06T17:44:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:46:04+00:00

  Vật dụng để chứa chất lỏng tràn ra bình tràn là bình chứa

  0
  2021-09-06T17:46:06+00:00

  Trả lời

  Vật dụng để chứa chất lỏng tràn ra bình tràn là bình chứa

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )