Vật Lí 6: ở 0°C,0,5kg không khí chiếm thể tích 3851 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của không khí ở nhiệt độ trên

Question

Vật Lí 6: ở 0°C,0,5kg không khí chiếm thể tích 3851 . Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của không khí ở nhiệt độ trên

in progress 0
Lyla 2 tuần 2021-07-12T10:44:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:45:51+00:00

  Đổi: $385$ lít $=$ $0.385$ m khối
  Ta có : $D$ = $\frac{m}{v}$ 
  Khối lượng riêng: $D$ $=$ $0.5$ $:$ $0.385$ $=$ $1.299$ (kg/mét khối)

  Trọng lượng riêng: $d$ $=$ $1.299$ $.$ $10$ $=$ $12.99$ (N/mét khối)
  Tương tụ như vậy,ở nhiệt độ là $30^{o}$ C,khối lượng riêng của không khí là: D $=$ $1.1695$ (kg/mét khối)

  Trọng lượng riêng: $d$ $=$ $1.1695$ $.$ $10$ $=$ $11.695$ (N/mét khối)

  ???????????? ????????̂???? ????????????̉ ????????̛̀???? ???????????? ????????????̂́????

  0
  2021-07-12T10:46:01+00:00

  Đổi: 385 lít = 0.385 m khối
  Ta có :  = v
  Khối lượng riêng:   0.5 : 0.385  1.299 (kg/mét khối)

  Trọng lượng riêng: D  1.299 . 10  12.99 (N/mét khối)
  Ở nhiệt độ là  C,khối lượng riêng của không khí là: D = 1.1695 (kg/mét khối)

  Trọng lượng riêng của không khí là:

  D =1.1695 . 10 11.695 (N/mét khối)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )