Vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn? a .Quả bóng đang lăn trên mặt đất b. Quả bóng được đá lên cao c. Lò xo để tự nhiên trên mặt đất d. Lò xo bị né

Question

Vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?
a .Quả bóng đang lăn trên mặt đất
b. Quả bóng được đá lên cao
c. Lò xo để tự nhiên trên mặt đất
d. Lò xo bị nén đặt ngay trên mặt đất

in progress 0
Alaia 21 phút 2021-09-09T06:11:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:12:39+00:00

  Vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?
  a .Quả bóng đang lăn trên mặt đất 
  b. Quả bóng được đá lên cao 
  c. Lò xo để tự nhiên trên mặt đất 
  d. Lò xo bị nén đặt ngay trên mặt đất

  0
  2021-09-09T06:13:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?

  a .Quả bóng đang lăn trên mặt đất

  b. Quả bóng được đá lên cao

  c. Lò xo để tự nhiên trên mặt đất

  d. Lò xo bị nén đặt ngay trên mặt đất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )