vật sáng AB=4cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 6cm a

Question

vật sáng AB=4cm được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 6cm
a) Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính, nêu đặt điểm của ảnh
b) tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-12T09:44:29+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:45:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a) Ảnh tự vẽ nhé :)))       là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật 

  B) ABO~A’B’O: AB/A’B’= OA/OA’ (1)

  OIF~A’B’F’:OI/A’B’=OF’A’F'(2)

  OI=AB (3)

  A’F’=0F’+0A'(4)

  TỪ 1.2.3.4 SUY RA 0A/0A’=0F’/0F’+0A’

  6/0A’=12/12+0A’

  0A’=12(CM)

  TỪ 1 SUY RA A’B’=AB.0A’÷0A=8(CM)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )