vật sáng ab cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của một tkht cho một ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. tìm tiêu cự của thấu kính.

Question

vật sáng ab cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của một tkht cho một ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. tìm tiêu cự của thấu kính.

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-12T07:57:47+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:59:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  OAB~OA’B’=>A’B’/AB=OA’/OA=d’/d=3   

  OIF~A’B’F’=>A’B’/OI=A’F’/OF=d’-f/f =3    

    d’=3d và d’+d=10 =>d=2.5   ;d’=7.5

  d’-f/f =3 =>7.5-f/f=3=>f=1.875cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )