Vật sáng AB đặt ngoài khoảng tiêu cự (d>f hoặc OA>OF) của thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh A’B’ có đặc điểm gì?

Question

Vật sáng AB đặt ngoài khoảng tiêu cự (d>f hoặc OA>OF) của thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh A’B’ có đặc điểm gì?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-15T09:42:26+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-15T09:44:23+00:00

    Đáp án:

    Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )