Vật sáng AB đặt trước 1 tấu kính và cách thấu kính đó 1 đoạn OA=d thì cho ảnh A’B’ không hứng được trên màn và lớn hơn vật A. Hỏi thấu kính là th

Question

Vật sáng AB đặt trước 1 tấu kính và cách thấu kính đó 1 đoạn OA=d thì cho ảnh A’B’ không hứng được trên màn và lớn hơn vật
A. Hỏi thấu kính là thấu kính gì? Vì sao?

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-29T20:56:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:57:55+00:00

  Đáp án:

  Thấu kính này là thấu kính hội tụ

  Vì ảnh A’B’ không đc hứng trên màn nên là ảnh ảo 

  Ảnh này lớn hơn vật và cùng chiều với vật

  ( Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì luôn nhỏ hơn vật)

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-29T20:58:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ảnh không hứng được trên màn nên ảnh đó là ảnh ảo.

   Ảnh là ảnh ảo lớn hơn vật nên thấu kính đã cho phải là thấu kính hội tụ vì chỉ có thấu kính hội tụ mới cho ảnh ảo lớn hơn vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )