Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có f = 15cm cho ảnh cùng chiều và cao bằng 2 vật, vật AB cách kính là

Question

Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có f = 15cm cho ảnh cùng chiều và cao bằng 2 vật,
vật AB cách kính là

in progress 0
Ruby 2 tuần 2021-07-11T13:18:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:19:41+00:00

  Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có f = 15cm cho ảnh cùng chiều và cao bằng 2 vật,

  ⇒OA= $\dfrac{1}{2}$ OF ⇔ OA =15×$\dfrac{1}{2}$ =7,5 ( cm )

  ⇒vật AB cách kính 7,5 ( cm )

  @ XIN HAY NHẤT Ạ ^^

  0
  2021-07-11T13:20:34+00:00

  Đáp án:

  d = 7.5 cm.

  Giải thích các bước giải:
  Áp dụng công thức:
  $\frac{1}{f}$ = $\frac{1}{d}$ + $\frac{1}{d’}$ (1)
  Trong đó:
  +ftiêu cự.
  +dkhoảng cách từ vật đến thấu kính.

  +d’khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

  Vì là TKHT và ảnh cùng chiều với vật nên đây là ảnh ảo (d'<0).
  Ta lại có chiều cao ảnh bằng 2 lần vật nên h’ = 2h.
  $\frac{d}{d’}$ = $\frac{h}{h’}$ nên d’ = 2d.
  Thay d’ = 2d vào (1), ta có:
  ⇒ $\frac{1}{f}$ = $\frac{1}{d}$ + $\frac{1}{-2d}$ ⇔ $\frac{1}{15}$ = $\frac{1}{d}$ + $\frac{1}{-2d}$ 
  ⇔ d = 7.5 cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )