vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính cho ảnh ảo A’B’ =1/4 AB và ảnh cách thấu kính 12cm a)thấu kính này là gì? b) tính tiêu cự thấ

Question

vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính cho ảnh ảo A’B’ =1/4 AB và ảnh cách thấu kính 12cm
a)thấu kính này là gì?
b) tính tiêu cự thấu kính

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-24T22:10:00+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:11:28+00:00

  Đáp án:

  a. Thấu kính phân kì

  b. Tiêu cự 16cm 

  Giải thích các bước giải:

  a.Vì ảnh ảo tạo ra nhỏ hơn vật nên đây là thấu kính phân kì. 

  b. Áp dụng hệ số phóng đại ta có:

  \[\frac{{d’}}{d} = \frac{{h’}}{h} = \frac{{A’B’}}{{AB}} = \frac{1}{4} \Rightarrow d = 4d’ = 4.12 = 48cm\]

  Áp dụng công thức thấu kính ta có:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{{d’}} – \frac{1}{d} = \frac{1}{{12}} – \frac{1}{{48}} = \frac{1}{{16}} \Rightarrow f = 16cm\]

  Tiêu cự của thấu kính là 16cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )