Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 40cm. Qua thấu kính thu được ảnh A’B’ cùng chiều AB và bằng 1/2AB. Tiêu c

Question

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 40cm. Qua thấu kính thu được ảnh A’B’ cùng chiều AB và bằng 1/2AB. Tiêu cự của thấu kính?
Giải chi tiết giúp em ạ, chiều em kiểm tra rồi ????

in progress 0
Ruby 1 ngày 2021-09-20T22:46:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:48:22+00:00

  Đáp án:

   tiêu cự của thấu kính là 40cm

  Giải thích các bước giải:

  Vì ảnh thu được cùng chiều và nhỏ hơn vật nên đây là thấu kính phân kì.

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{1}{2} \Rightarrow d’ = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}.40 = 20cm\\
  \frac{1}{f} = \frac{1}{{d’}} – \frac{1}{d} = \frac{1}{{20}} – \frac{1}{{40}} = \frac{1}{{40}}\\
   \Rightarrow f = 40cm
  \end{array}\)

  0
  2021-09-20T22:48:29+00:00

   +) Theo bài ra, qua thấu kính thu được ảnh A’B’ cùng chiều AB và bằng 1/2AB 

  => h’ < h

  Vì ảnh thu được là ảnh cùng chiều, khoảng cách bé hơn vật 

  => Thấu kính đó là thấu kính phân kỳ 

  => hệ số k dương 

  Ta có: $k = \dfrac{h’}{h}=\dfrac{1}{2}$

  Ta có $k = \dfrac{f}{f-d}$

  <=> $ \dfrac{1}{2} =\dfrac{f}{f-40}$

  => $2f = f – 40$

  <=> $f = -40$

  => Tiêu cự của thấu kính là $-40$ cm (Thỏa mãn $f < 0$) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )