Vật sáng AB đặt vuông gốc với trục chính của thấu kính hội tụ có độ tụ D=+5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30cm. Ảnh A’B’ của AN qua thấu kính là

Question

Vật sáng AB đặt vuông gốc với trục chính của thấu kính hội tụ có độ tụ D=+5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30cm. Ảnh A’B’ của AN qua thấu kính là
A.Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính một đoạn 60cm.
B.Ảnh ảo,nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20cm.
C.Ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60cm.
D.Ảnh thật,nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20cm.
Giải ra chi tiết hộ với ạ._.

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-01T11:33:22+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:34:22+00:00

  Đáp án:

  A.Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính một đoạn 60cm. 

  Giải thích các bước giải:

  Tiêu cự của thấu kính:

  \[f = \frac{1}{D} = \frac{1}{5} = 0,2m = 20cm\]

  ÁP dụng công thức thấu kính ta có:
  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{20}} = \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 60cm\]

  Vậy ảnh thật tạo bởi thấu kính hội tụ ngược chiều, nằm sau TKHT và cách TKHT 60cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )