Vật sáng `AB` được đặt vuông góc với thấu kính hội tụ cách thấu kính 1 khoảng `d=36cm` có `f=12cm.` A nằm trên trục chính. Tính khoảng cách từ ảnh của

Question

Vật sáng `AB` được đặt vuông góc với thấu kính hội tụ cách thấu kính 1 khoảng `d=36cm` có `f=12cm.` A nằm trên trục chính. Tính khoảng cách từ ảnh của AB đến vật (không cần vẽ hình)

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-07-23T04:48:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:50:03+00:00

  Hình mình vẽ có tiêu điểm `F` nằm bên phải và `F’` nằm bên trái.

  Tóm tắt:

               $f=OF=12\ cm$

               $d=OA=36\ cm$

               $d’+d=AA’=?\ cm$

  Giải:

  Ta có: $ΔOAB\backsim ΔOA’B’$

  `->(OA)/(OA’)=(AB)/(A’B’)->d/(d’)=h/(h’)\ \ (1)`

  Lại có: $ΔFOI\backsim ΔFA’B’$

  `->(FO)/(FA’)=(OI)/(A’B’)->f/(d’-f)=h/(h’)\ \ (2)`

  Từ `(1)` và `(2)->d/(d’)=f/(d’-f)`

  `->36/(d’)=12/(d’-12)`

  `->3/(d’)=1/(d’-12)`

  `->d’=3d’-36`

  `->2d’=36`

  `->d’=18\ (cm)`

  Khoảng cách từ ảnh đến vật là `d+d’=36+18=54\ (cm)`

  0
  2021-07-23T04:50:43+00:00

  Xét `ΔOAB` $\backsim$ `ΔOA’B’` có : 

   `h/{h’} = d/{d’} ( 1 ) `

  Xét `ΔOIF’` $\backsim$ `ΔA’F’B’ `có :

  `h/{h’} = f/{d’-f} ( 2 ) `

  Từ `(1) `và` (2) => d/{d’} = f/{d’-f}`

  Thay số `+` bấm máy tính , ta được : `d’ = 18 cm `

  Vậy khoảng cách từ vật đến ảnh là :  `36 + 18 = 54 ( cm ) `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )