Vật sáng AB là 1 đường thẳng đặt vuông góc với trục chính của tiêu cự, cách tiêu cự 40cm, qua thấu kính cho ảnh cùng chiều với vật cao = 1 nữa vật: xá

Question

Vật sáng AB là 1 đường thẳng đặt vuông góc với trục chính của tiêu cự, cách tiêu cự 40cm, qua thấu kính cho ảnh cùng chiều với vật cao = 1 nữa vật: xác định loại thấu kính, tính tiêu cự độ tụ của thấu kính, vẽ hình

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-20T07:00:13+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:01:13+00:00

  Đáp án:

  Thấu kính phân kì có tiêu cự -20cm và độ tụ là -5dp

  Giải thích các bước giải:

  Vì ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật ⇒ ảnh ảo nhỏ hơn vật ⇒ Thấu kính phân kì

  Ta có:

  \[d – f = 40cm \Rightarrow d = f + 40\]

  Áp dụng hệ số phóng đại ta có:

  \[ – \frac{{d’}}{d} = \frac{{h’}}{h} = \frac{1}{2} \Rightarrow d’ =  – \frac{1}{2}d = \frac{{ – f}}{2} + 20\]

  Áp dụng công thức thấu kính ta có:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} = \frac{1}{{f + 40}} + \frac{1}{{\frac{{ – f}}{2} + 20}} \Rightarrow f =  – 20cm\]

  Độ tụ của thấu kính là:

  \[D = \frac{1}{f} = \frac{1}{{ – 0,2}} =  – 5dp\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )