Vật thứ hai có khối lượng bằng 1,5 lần khối lượng vật thứ nhất và thể tích của vật thứ nhất gấp hai lần thể tích vật thứ hai. Tính khối lượng riêng và

Question

Vật thứ hai có khối lượng bằng 1,5 lần khối lượng vật thứ nhất và thể tích của vật thứ nhất gấp hai lần thể tích vật thứ hai. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật thứ hai, biết khối lượng riêng của vật thứ nhất là 0,65g/cm3

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-11-12T02:10:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:11:37+00:00

  Đáp án:

  \({D_2} = 1950kg/{m^3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {m_2} = 1,5{m_1}\\
  {V_1} = 2{V_2}\\
  {D_1} = \frac{{{m_1}}}{{{V_1}}} = 0,65g/c{m^3}\\
   \Rightarrow {D_2} = \frac{{1,5{m_1}}}{{0,5{V_1}}} = 3{D_1} = 1,95g/c{m^3} = 1950kg/{m^3}\\
  {d_2} = 10{D_2} = 19500N/{m^3}
  \end{array}\)

  0
  2021-11-12T02:12:01+00:00

  Khi khối lượng của vật thứ nhất gấp 1,5 lần vật thứ 2, thì khối lượng riêng của vật thứ 2 sẽ là:

  0,65.1,5=0,975(g/cm3)

  Khi khối lượng của vật thứ nhất gấp 1,5 lần vật thứ 2 và thể tích của vật thứ nhất gấp 2 lần thể tích của vật thứ 2 thì khối lượng riêng của vật thứ 2 sẽ là:

  0,975.2=1,95 (g/cm3)= 1950 (kg/m3)

  Trọng lượng riêng của vật thứ 2 là:

  P=10m=10.1950=19500 (N)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )