Vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của dốc nghiên cao 50m, nghiêng góc 30 độ so với phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,3, ch

Question

Vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của dốc nghiên cao 50m, nghiêng góc 30 độ so với phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,3, cho g=10
a, tính gia tốc chuyển động của vật
b, tính vận tốc của vật ở chân dốc
c, tính thời gian vật đi hết dốc

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-11-22T12:05:31+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:07:27+00:00

  Đáp án:

   a> a=2,4

  b> v=11

  c> t=4,6s

  Giải thích các bước giải: h=50m; a=30; u=0,3

  a> gia tốc chuyển dộng: 

  \(\sin \alpha P – cos\alpha .\mu .N = m.a =  > a = \sin \alpha .g – cos\alpha .\mu .g = \sin 30.10 – cos30.0,3.10 = 2,4(m/{s^2})\)

  b> 

  quãng đường vật đi được:
  \(s = h.\sin \alpha  = 50.\sin 30 = 25m\)

  vật tốc tại chân dốc:

  \(v = \sqrt {2a.s}  = \sqrt {2.2,4.25}  = 11(m/s)\)

  c> thời gian: 
  \(t = \frac{v}{a} = \frac{{11}}{{2,4}} = 4,6s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )