Vd thực tiễn là cơ sở của nhận thức Vd thực tiễn là mục đích của nhận thức

Question

Vd thực tiễn là cơ sở của nhận thức
Vd thực tiễn là mục đích của nhận thức

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-16T01:01:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:03:11+00:00

  Mục đích:

  -Để có thể khám phá nhiều hơn về đại dương, con người ta đã phá minh ra tàu ngầm

  -Để có thể làm những việc nặng con người đã chế tạo ra các loại robot.

  0
  2021-09-16T01:03:54+00:00

  Vd thực tiễn là mục đích của nhận thức 

  để có thể khám phá nhiều hơn về đại dương, con người ta đã phát minh ra tàu ngầm 

  Để có thể làm những việc nặng, con người ta đã tạo  ra robot 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )