vd1:Một dung dịch H2 SO4 có nồng độ 14%.Tính khối lượng H2 SO4 và tính số mol của H2 SO4 có trong 150 g dung dịch vd2 hòa tan 50 gam đường nước được d

Question

vd1:Một dung dịch H2 SO4 có nồng độ 14%.Tính khối lượng H2 SO4 và tính số mol của H2 SO4 có trong 150 g dung dịch
vd2 hòa tan 50 gam đường nước được dung dịch có nồng độ 25%
a. Tính khối lượng dung dịch đường pha chế đượ
b. Tính khối lượng nước được dùng (H2O)

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-07-24T18:49:46+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:50:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-24T18:51:33+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  VD1:\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = 150 \times 14\%  = 21g\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{21}}{{98}} \approx 0,21\,mol\\
  VD2:\\
  m \text{ đường }= 50 \times 25\%  = 12,5g\\
  {m_{{H_2}O}} = 50 – 12,5 = 37,5g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )