VD1: Một tivi loại 220V – 100W được sử dụng đúng với điện áp định mức trong 2h thì điện năng tiêu thụ là A. 0,2kWh B. 2kWh C. 20kWh D. 200

Question

VD1: Một tivi loại 220V – 100W được sử dụng đúng với điện áp định mức trong 2h thì điện năng tiêu thụ là
A. 0,2kWh B. 2kWh C. 20kWh D. 200kWh
VD 2: Các đồ dùng điện sau đều sử dụng đúng điện áp trong 1 giờ, đồ dùng nào tiêu thụ điện năng lớn nhất?
A. Bóng đèn 220V-40W B. Bếp điện 220V-800W
C. Quạt điện 220V-30W D. Tivi 220V-100W
VD: Đồ dùng điện nào dưới đây phù hợp với mạng điện trong nhà ở nước ta?
A. Máy giặt 110V-400W B. Bếp điện 110V-800W
C. Quạt điện 220V-30W D. Tủ lạnh 110V-550W

in progress 0
Jade 5 tháng 2021-07-10T19:37:56+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:38:59+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  Câu 1:

  Điện năng tiêu thụ trong một ngày của TV là:

  `A=100.2=200`(Wh)

  Đổi: `200`Wh = `0,2`kWh.

  `=>`Chọn A.

  Câu 2:

  Điện năng tiêu thụ của:

  `-`Bóng đèn: `A=40.1=40`(Wh)

  `-`Bếp điện: `A=800.1=800`(Wh)

  `-`Quạt điện: `A=30.1=30`(Wh)

  `-`Tivi: `A=100.1=100`(Wh)

  `->`Bếp điện có điện năng tiêu thụ lớn hơn các đồ dùng khác.

  `=>`Chọn B.

  Câu 3:

  `-`Mạng điện nước ta có điện áp định mức là 220V, các đồ dùng điện có điện áp định mức bằng hoặc lớn hơn điện áp mạng điện sẽ phù hợp với mạng điện trong nhà ở nước ta.

  `=>`Chọn C.

  0
  2021-07-10T19:39:37+00:00

  1- A

   Điện năng tiêu thụ:

  A= P×t = 100×2 = 200Wh = 0,2kWh

  2-B

  Điện năng tiêu thụ:

  A= P×t =

  + 40×1 = 40Wh

  + 800×1 = 800Wh

  + 30×1 = 30Wh

  + 100×1 = 100Wh

  → Chọn $B$

  3-C

  Hiệu điện thế định mức của nước ta là 220V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )