Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002? Nhận xét và so sánh dân cư châu á với các châu lục khác?

Question

Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002?
Nhận xét và so sánh dân cư châu á với các châu lục khác?

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-06T17:28:24+00:00 1 Answers 511 views 0

Answers ( )

    3
    2021-10-06T17:30:12+00:00

    ảnh

    ve-bieu-do-cot-the-hien-dan-so-cac-chau-luc-tren-the-gioi-nam-2002-nhan-et-va-so-sanh-dan-cu-cha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )