Vẽ biểu đồ GDP và tổng số nợ nước ngoài của 4 nước: pa-na-ma, pa-ra-goay, Pe-ru, Ve-ne-xu-ê-la (chi tiết các bạn vui lòn xem bảng 5.4 trang 26, sách

Question

Vẽ biểu đồ GDP và tổng số nợ nước ngoài của 4 nước: pa-na-ma, pa-ra-goay, Pe-ru, Ve-ne-xu-ê-la
(chi tiết các bạn vui lòn xem bảng 5.4 trang 26, sách địa lý 11, do mình dùng máy tính nên ko chụp được ảnh, các bạn thông cảm cho, thank you)

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-17T17:08:00+00:00 1 Answers 118 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T17:09:30+00:00

    Nhận xét chung: phần lớn các nước có tổng số nợ khá cao. Trong 10 nước trên, 4 nước có tổng số nợ trên 60% tổng GDP của nước đó vào thời điểm năm 2003; 4 nước có tổng số nợ xấp xỉ 50% tổng GDP và 1 nước có tổng số nợ trong khoảng 20% GDP. 

    ve-bieu-do-gdp-va-tong-so-no-nuoc-ngoai-cua-4-nuoc-pa-na-ma-pa-ra-goay-pe-ru-ve-ne-u-e-la-chi-ti

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )