Vẽ bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Nhận xét bộ máy nhà nước thời lê sơ hoàn chỉnh hơn thời trần điểm nào?

Question

Vẽ bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Nhận xét bộ máy nhà nước thời lê sơ hoàn chỉnh hơn thời trần điểm nào?

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-05T16:15:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:17:30+00:00

  Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ: được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông là hoàn chỉnh nhất.

  – Ở trung ương:

  + Đứng đầu triều đình là vua.

  + Để tập trung quyền lực vào vua, vua Lê Thánh Tông bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất như: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng chỉ huy quân đội.

  + Giúp việc cho vua có các quan đại thần.

  + Ở triều đình có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn. 6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

  – Ở địa phương:

  + Thời vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

  + Thời vua Lê Thánh Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách 3 mặt khác nhau (đô ti, thừa ti và hiến ti). Dưới đạo thừa tuyên là phủ, châu, huyện, xã.

   

  cho xin hay nhất ạ và 5 sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )