Vẽ các chí tuyến, vòng cực và thành phần không khí Giúp mình với nhé

Question

Vẽ các chí tuyến, vòng cực và thành phần không khí
Giúp mình với nhé

in progress 0
Caroline 6 phút 2021-09-09T14:15:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:17:14+00:00

  hình đây’

  ve-cac-chi-tuyen-vong-cuc-va-thanh-phan-khong-khi-giup-minh-voi-nhe

  0
  2021-09-09T14:17:14+00:00

  1% các khí khác nhaaa

  tại chụp bị ngược

  ve-cac-chi-tuyen-vong-cuc-va-thanh-phan-khong-khi-giup-minh-voi-nhe

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )