Về cấu tạo câu văn: ” Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai đượ nữa” thuộc kiểu câu gì? Vì sao?

Question

Về cấu tạo câu văn: ” Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai đượ nữa” thuộc kiểu câu gì? Vì sao?

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-21T03:30:22+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-21T03:31:44+00:00

    Câu văn: ” Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa” thuộc kiểu câu ghép

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )