Vẽ góc xOy=100°. Vẽ Ot,Oz nằm giữa Ox và Oy sao cho góc xOt=20°,yOz=40° Tính tOy và tOz

Question

Vẽ góc xOy=100°. Vẽ Ot,Oz nằm giữa Ox và Oy sao cho góc xOt=20°,yOz=40°
Tính tOy và tOz

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-10-28T12:49:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:50:28+00:00

   Của em :33 

  Chữ hơi bé em thông cảm 

  0
  2021-10-28T12:51:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz nên :

  xOt + tOy = xOy

  ⇒ 20°  + tOy = 100°

  ⇒            tOy = 100° – 20°

  ⇒            tOy = 80°

       Vì tia  Oz nằm giữa hai tia Õ và OY nên :

  xOz+ zOy = xOy

  ⇒ 40°  + zOy = 100°

  ⇒            zOy = 100° – 40°

  ⇒            zOy = 60°

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )