vẽ hai tia Ox,Oy đối nhau . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 4cm, trên tia Oy lấy các điểm B ,C sao cho OB-1cm và OC-6cm. a) Trong ba điểm O,B,C đi

Question

vẽ hai tia Ox,Oy đối nhau . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 4cm, trên tia Oy lấy các điểm B ,C sao cho OB-1cm và OC-6cm.
a) Trong ba điểm O,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao? Tính đọ dài đoạn thẳng BC.
b) tính độ dài đoạn thẳng AB
c)điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng Ac hay ko ? Vì sao?

in progress 0
Valentina 3 ngày 2021-12-06T23:30:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:31:13+00:00

  a, 

  Ta có: $OB=1cm;OC=6cm$

  => Điểm B nằm giữa O và C (vì $OB<OC$)

  Lại có: $OB+BC=OC$

  Mà: $OB=1cm;OC=6cm$

  => $BC = 5cm$

  b,

  Ta có: $OA+OB=AB$

  Mà: $OA=4cm;OB=1cm$

  => $AB=5cm$

  c,

  Vì B nằm giữa O và C

  => $OB+BC=OC$

  Mà: $OB=1cm;OC=6cm$

  => $BC=5cm$

  Mà: $AB=5cm$

  => B là trung điểm AC (vì $AB=BC=5cm$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )