-Vệ sinh thực phẩm – An toàn thực phẩm

Question

-Vệ sinh thực phẩm
– An toàn thực phẩm

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-15T11:26:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:28:05+00:00

  Bài làm

  Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra.

  NHỚ TICK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHAA

  0
  2021-07-15T11:28:34+00:00

  Vệ sinh an toàn thực phẩm hay an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra.

  Cảm ơn bạn!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )