Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước trung ương và địa phương thời Tiền Lê

Question

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước trung ương và địa phương thời Tiền Lê

in progress 0
Sadie 19 phút 2021-09-09T12:09:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:11:36+00:00

  trung ương:

                                                          VUA

                                              THÁI SƯ        ĐẠI SƯ

                                             QUAN VĂN          QUAN VÕ

  Địa phương:

                                                         LỘ

                                                     PHỦ   CHÂU

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )