Vẽ sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu diễn ra k

Question

Vẽ sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu diễn ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu?

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-16T18:55:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T18:57:08+00:00

    -Sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu có ở Sách Giáo Khoa nhé: (hình 38-1 tr 123)
    -Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu diễn ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra vào những lúc nhất định vì: nước tiểu chính thức được cơ thể chứa trong bóng đái nên khi chứa một thể tích nhất định thì bóng đái sẽ ra tín hiệu buồn đi tiểu. ( cụ thể là ở mức tương đương 200ml)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )