Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ thực hành mạch gồm:1cầu chì bảo vệ toàn mạch, 2 công tắc, 2 cực điều khiển, 2 bóng đèn

Question

Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ thực hành mạch gồm:1cầu chì bảo vệ toàn mạch, 2 công tắc, 2 cực điều khiển, 2 bóng đèn

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-08-19T19:27:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:29:07+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  ve-so-do-nguyen-li-va-so-do-thuc-hanh-mach-gom-1cau-chi-bao-ve-toan-mach-2-cong-tac-2-cuc-dieu-k

  0
  2021-08-19T19:29:38+00:00

  Gồm 1 cầu chì , 2 công tắc , 2 …

               Cho mình câu trả lời hay nhất nhé!!!!!!

           Mình vẽ ở trong paint trong máy tnhs đó

  ve-so-do-nguyen-li-va-so-do-thuc-hanh-mach-gom-1cau-chi-bao-ve-toan-mach-2-cong-tac-2-cuc-dieu-k

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )