vẽ sơ đồ tư duy bài 16 lịch sử 8 (liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921- 1941)

Question

vẽ sơ đồ tư duy bài 16 lịch sử 8 (liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921- 1941)

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-08-19T18:40:57+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:42:24+00:00

  1/ Hoàn cảnh ra đời :

  -Kinh tế bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh -> Tình hình chính trị xã hội không ổn định .

  – Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới (3.1921 )

  2/ Nội dung :

  -Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực .

  -Thực hiện tự do buôn bán .

  -Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư , kinh doanh ở Nga .

  3/ Kết quả và tác dụng

  -Hoàn thành 1925 .

  – Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng .

  – Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước .

  4/ Liên Xô thành lập :

  -12.1922 Liên bang cộng hòa XHCN Xô Viết được thành lập . ( gọi tắt là Liên Xô ) .

  II /CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ  NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925-1941)

  -Được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm :

  – Những thành tựu chủ yếu :

  – Công nghiệp : đứng thứ 2 thế giới( sau Mỹ )

  -Nông nghiệp : được tập thể hóa , cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn .

  – Văn hóa –giáo dục :

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )