Vẽ sơ đò tư duy tình hình văn hóa thời Lê sơ ( 1428-1527 ) Bạn à, GIÚP NHANH NHÁ, mình CẦN GẤP ( sẽ vote 5* cho câu trả lời đầu tiên)

Question

Vẽ sơ đò tư duy tình hình văn hóa thời Lê sơ ( 1428-1527 )
Bạn à, GIÚP NHANH NHÁ, mình CẦN GẤP ( sẽ vote 5* cho câu trả lời đầu tiên)

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-08-12T02:59:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T03:00:43+00:00

                                     Vua 

                                Quan đại thần 

          CÁC BỘ                                  CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                               ĐẠO
                               PHỦ 
                              hUYỆN 
                              cHÂU 
                              XÃ

  0
  2021-08-12T03:01:22+00:00

  đây nhá

  ve-so-do-tu-duy-tinh-hinh-van-hoa-thoi-le-so-1428-1527-ban-a-giup-nhanh-nha-minh-can-gap-se-vote

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )