Về thứ nhất bán được 1/4 số gạo và 9 kg ngày Thứ Hai bán được 1/3 số gạo và 5 kg ngày thứ ba bán được 43 kg thì vừa hết Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nh

Question

Về thứ nhất bán được 1/4 số gạo và 9 kg ngày Thứ Hai bán được 1/3 số gạo và 5 kg ngày thứ ba bán được 43 kg thì vừa hết Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo Giải nhanh giúp mình nha mình đang có chuyện gấp

in progress 0
Mary 2 ngày 2021-12-08T01:11:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:13:43+00:00

  Ngày thứ hai hai còn lại số ki-lô-gam gạo là:
              (43+5)x3=144(kg)
  Ban đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo là:             

              (144+9)x4= 812(kg)

                              Đáp số : 144 kg 

                                            812 kg

  0
  2021-12-08T01:13:45+00:00

  Đáp án:

  Đáp số : 812 kg gạo

  Giải thích các bước giải:

  Ngày thứ hai hai còn lại số kg gạo là
              ( 43 + 5 ) x 3 = 144 ( kg )
  Ban đầu cửa hàng có số kilôgam gạo là           

             ( 144 + 9 ) x 4 = 812 ( kg )

                          Đáp số : 812 kg gạo

  Mik xin hay nhất ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )