vẽ tia Ax. lấy B ∈ Ax sao cho AB = 8cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4cm câu a .điểm nằm giữa AB ko ?vì sao? câu b. so sánh MA và MB .M có

Question

vẽ tia Ax. lấy B ∈ Ax sao cho AB = 8cm điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM=4cm
câu a .điểm nằm giữa AB ko ?vì sao?
câu b. so sánh MA và MB .M có là trung điểm hay ko ?vì sao?
câu c . trên tia đối của tia Ax ,lấy điểm k sao cho AK= 1/2 AM tính độ dài KB ?
chỉ mik với mik sẽ cho 5 sao

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-08-09T23:55:01+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:56:28+00:00

  Đáp án:

  a, Trên cùng tia Ax, ta có:

  AB=8cm

                 } => AB>AM(8>4)

  AM=4cm

  => Điểm M nằm giữa hai điểm AB

  Vậy điểm M nằm giữa hai điểm AB.

  b, Vì điểm M nằm giữa hai điểm AB

  =>         AM + MB = AB

  Thay số:  4    + MB = 8

                           MB = 8-4

                            MB = 4(cm)

  Vậy MB= 4cm

  =>  MA=4cm

                         } => MA=MB(4=4)

         MB=4cm  

   => Điểm M là trung điểm của AB

  Vậy Điểm M là trung điểm của AB.

  c, Gọi K ∈ tia đối tia Ax, nên:

  Ta có:     AK + AB = KB

  Thay số:   1/2 + 8 = KB

                      8,5    = KB

  Vậy KB=8,5 cm

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )