Vẽ tia Ox , trên tia Ox lấy 2 điểm H và K sao cho OH bằng 3cm ; OK bằng 5cm a: Trong 3 điểm O , H , K thì điểm nào nằm qua 2 điểm còn lại .Vì sao b

Question

Vẽ tia Ox , trên tia Ox lấy 2 điểm H và K sao cho OH bằng 3cm ; OK bằng 5cm
a: Trong 3 điểm O , H , K thì điểm nào nằm qua 2 điểm còn lại .Vì sao
b: Tính độ dài HK
c: Vẽ OP là tia đối của tia OH sao cho OP bằng 3 cm . Cứng minh O là trung điểm của PH

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-12-06T19:18:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:19:28+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Ta có : `OH = 3cm, OK = 5cm`

  `⇒ H` nằm giữa `O` và `K` (vì `OH < OK`)

  `b)`

  Vì `H` nằm giữa `O` và `K`

  `⇒ OH + HK = OK`

  `⇒ 3 + HK = 5`

  `⇒ HK = 5 – 3`

  `⇒ HK = 2cm`

  `c)`

  Ta có : `OH = 3cm, OP = 3cm`

  `⇒ O` là trung điểm của `PH` (vì `OH = OP = 3cm`)

   

  0
  2021-12-06T19:19:53+00:00

  Đáp án:

  Ta có : OH=3cm,OK=5cm

  ⇒H nằm giữa O  K (vì OH<OK)

   H nằm giữa O  K

  ⇒OH+HK=OK

  ⇒3+HK=5

  ⇒HK=5-3

  ⇒HK=2cm

  Ta có : OH=3cm,OP=3cm

  ⇒O là trung điểm của PH (vì OH=OP=3cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )