vẽ tia OA và OB sao cho AOB=90°, lấy điểm C n/g 2 đ A và B sao cho AOC=40°. 1.chứng minh tia OC nằm giữa 2 tia OA và OB và tính BOC 2. trên nửa mặt ph

Question

vẽ tia OA và OB sao cho AOB=90°, lấy điểm C n/g 2 đ A và B sao cho AOC=40°.
1.chứng minh tia OC nằm giữa 2 tia OA và OB và tính BOC
2. trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA và chứa điểm B, vẽ tia OD sao cho AOD= 140 độ
a) tính BOD
b) chứng minh OB là tia phân giác của COD

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-10-21T08:32:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T08:34:17+00:00

  1. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng chứa bờ Oa có : aoc<aob(40<90)

  =)tia oc nằm giứa 2 tia ob và oa 

  =)aoc+cob=aob(tính chất cộng góc)

      40+cob=90

  =)cob=90-40=50

  2.a)trên cùng 1 nửa mặt phẳng chứa tia oa có aob<aod(90<140)

  =)tia ob nằm giữa oa và od

  =)aob+bod=aod(tính chất cộng góc)

       90+bod=140

  =)bod=140-90=50

  b)ta có

  cob=50

                Dob=50

  =)cob=dob(=50)

  Tia ob nằm giữa 2 tia oc và od 

  =)ob là tia phân giác của cod

   

  0
  2021-10-21T08:34:21+00:00

  Đáp án:1. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng chứa bờ Oa có : aoc<aob(40<90)

  =)tia oc nằm giứa 2 tia ob và oa 

  =)aoc+cob=aob(tính chất cộng góc)

      40+cob=90

  =)cob=90-40=50

  2.a)trên cùng 1 nửa mặt phẳng chứa tia oa có aob<aod(90<140)

  =)tia ob nằm giữa oa và od

  =)aob+bod=aod(tính chất cộng góc)

       90+bod=140

  =)bod=140-90=50

  b)ta có:cob=50

                Dob=50

  =)cob=dob(=50)

  Tia ob nằm giữa 2 tia oc và od 

  =)ob là tia phân giác của cod

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )