Vệ tinh nhân tạo của trái đất bay ở độ cao 300km với tốc độ 7,9 km/s. Tính tốc độ góc,chu kỳ và tần số của nó. Coi chuyển động của vệ tinh là chuyển đ

Question

Vệ tinh nhân tạo của trái đất bay ở độ cao 300km với tốc độ 7,9 km/s. Tính tốc độ góc,chu kỳ và tần số của nó. Coi chuyển động của vệ tinh là chuyển động tròn đều. Bán kính trái đất là 6400km

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-12-06T18:43:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:44:43+00:00

  Đáp án: bán kính qũi đạo của vệ tinh là : R+Rd +h=6400+300+6700km

  tốc đọ góc w=v:r

  suy ra chu kì của vệ tinh là

  T=2nR:w =2nR:v = 2n6700;7.9 =5329s =1h28min49s

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )