Vẽ và trình bày các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy 10 tế bào vi khuẩn trong thời gian 3 giờ 55ph, biết

Question

Vẽ và trình bày các pha sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục
Nuôi cấy 10 tế bào vi khuẩn trong thời gian 3 giờ 55ph, biết thời gian thế hệ là 20ph, pha tiềm phát 15 phút
a, tính số tế bào tạo ra?
b, Nếu tiếp tục nuôi cấy tế bào thêm 30 ph thì số tế bào trong môi trường là bao nhiêu?

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-22T23:56:55+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:58:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

  3h55 = 3. 60 + 55 = 235 phút

  a. Số lần nhân đôi của tế bào là  : ( 235 – 15) : 20 = 11

  Vậy số tế bào tạo ra là: 10 . $2^11}$ = 20480 tế bào

  b. Nếu nuôi cấy thêm 30 phút nữa thì nhóm tế bào đã hoàn thành lần phân bào 12 và bước sang lần phân bào 13

  Vậy số tế bào lúc này: 20480 . 2= 40960 tế bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )