Vecto chỉ phương của d:x-1/-1=y+2/2=z-1/1

Question

Vecto chỉ phương của d:x-1/-1=y+2/2=z-1/1

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-07-11T00:53:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:55:18+00:00

  Đáp án: (-1;2;1)

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $\frac{x-1}{-1}$ = $\frac{y+2}{2}$ = $\frac{z-1}{1}$ = t

  ⇒ x = 1 – t

      y = -2 + 2t

      z = 1 + t

  Vectơ chỉ phương của d là: (-1;2;1)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )