VÍ DỤ 4: Hiệu hai số bằng 8, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó. VÍ DỤ 5: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng xuấ

Question

VÍ DỤ 4: Hiệu hai số bằng 8, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.
VÍ DỤ 5: Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ôtô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-22T23:45:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:46:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  VD4:

  Gọi $x$ là số nhỏ.

        $2x$ là số lớn 

  Vì hiệu của hai số bằng $8$ 

  ⇒Ta có phương trình:

  $2x-x=8$

  $x=8$

  ⇒$2x=2.8=16$

  Vậy số nhỏ $=8$

  số lớn $=16$

   

  VD5:

  Đổi : 9 giờ 30 phút $=\frac{19}{2}h$

  Gọi độ dài quãng đường AB là : a ( a > 0 , km )

  Thời gian xe máy đi hết quãng AB là :

  $\frac{19}{2}-6$$=\frac{7}{2}h$  

  Vận tốc của xe máy là : $\frac{a}{7/}$$=\frac{2a}{7}$  ( km/h)

  Thời gian ô tô đi hết quãng AB là:

  $\frac{7}{2}-1$$=\frac{5}{2}(h)$ 

  Vận tốc của ô tô là : $\frac{a}{5/2}$$=\frac{2a}{5}(km/h)$ 

  Vì vận tốc trung bình của ô tô lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20km/h 

  ⇒Ta có phương trình :

  $\frac{2a}{5}$$-\frac{2a}{7}=20$ 

  ⇔$14a – 10a = 700$

  ⇔$4a = 700$

  ⇔ $a=175$ (t/m)

  ⇒Quãng đường $AB$ dài:$175$ km

  Gọi vận tốc trung bình của xe máy là:$x (km/h) ( x>0)$

         vận tốc trung bình của ô tô là:$x+ 20 (km/h)$

  Thời gian xe máy đi từ A đến B là:

  $9h30p – 6h = 3h30p = 3,5h$ (1)

  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

  $3,5h – 1h = 2,5h$ (2)

  Từ (1) và (2) ta có phương trình:

  $x. 3,5 = ( x+ 20).2,5$

  ⇔$x= 50$ ™

  Vậy Quãng đường $AB$ dài:$175$ km

   vận tốc trung bình của xe máy là 50 km/h

  Học tốt

  @Minh

  0
  2021-10-22T23:47:15+00:00

  Đáp án:

  Ví dụ 4: Gọi a (a > 0) là số nhỏ. Ta có số lớn là 2a

  Hiệu của hai số bằng 8 nên ta có phương trình:

  2a – a = 8 ⇔ a = 8 (thỏa mãn điều điện)

  Vậy số nhỏ là 8, số lớn là 2.8 = 16

  Ví dụ 5: 

  Gọi vận tốc trung bình của xe máy là x (x > 0, km/h).

  Thời gian xe máy đi từ A đến B: 9h30 – 6h = 3,5 (h).

  Quãng đường AB (tính theo xe máy) là: 3,5.x (km).

  Vận tốc trung bình của ô tô lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h

  ⇒ Vận tốc trung bình của ô tô là: x + 20 (km/h)

  Ô tô xuất phát sau xe máy 1h

  ⇒ thời gian ô tô đi từ A đến B là: 3,5 – 1 = 2,5 (h).

  Quãng đường AB (tính theo ô tô) là: 2,5(x + 20) (km)

  Vì quãng đường AB là không đổi nên ta có phương trình:

      3,5x = 2,5(x + 20) ⇔ 3,5x = 2,5x + 50

  ⇔ 3,5x – 2,5x = 50 ⇔ x = 50 (thỏa mãn).

  ⇒ Quãng đường AB: 3,5.50 = 175 (km).

  Vậy quãng đường AB dài 175km và vận tốc trung bình của xe máy là 50km/h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )