Ví dụ nào sau đây cho thấy số lượng cá thể của quần thể biến động theo năm? A: Số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở biển Hà Tĩnh giảm mạnh sau

Question

Ví dụ nào sau đây cho thấy số lượng cá thể của quần thể biến động theo năm?

A:
Số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở biển Hà Tĩnh giảm mạnh sau sự cố ô nhiễm môi trường biển.
B:
Số lượng cá thể của quần thể sâu sòi ở Hà Nội tăng vào đầu mùa xuân và giảm vào cuối mùa thu hàng năm.
C:
Số lượng cá thể của quần thể giun đất ở Hà Giang giảm mạnh sau trận lũ.
D:
Số lượng cá thể của các quần thể bướm ở rừng Amazon giảm mạnh sau sự cố cháy rừng.

in progress 0
Emery 2 giờ 2021-10-17T04:39:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:40:44+00:00

  D. Số lượng cá thể của các quần thể bướm ở rừng Amazon giảm mạnh sau sự cố cháy rừng

  Đúng 100%

   

  0
  2021-10-17T04:41:30+00:00

  D: Số lượng cá thể của các quần thể bướm ở rừng Amazon giảm mạnh sau sự cố cháy rừng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )