Ví dụ phân tích hai thuộc tính của hàng hoá

Question

Ví dụ phân tích hai thuộc tính của hàng hoá

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-11T04:15:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:17:25+00:00

  Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Thuộc tính là những tính chất thuộc về bản thân sự vật. Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.

  0
  2021-08-11T04:17:37+00:00

  1m vải trao đổi lấy 5 kg thóc. (Điều này có nghĩa là 1m vải có giá trị trao đổi bằng 5kg thóc)
  – Vấn đề đặt ra là: tại sao hai hàng hoá, hai giá trị sử dụng lại trao đổi được cho nhau, hơn nữa chúng lại trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định?
  + Cái chung đó không thể là giá trị sử dụng vì hai loại hàng hóa này có công dụng hoàn toàn khác nhau (vải để mặc, thóc để ăn). Và sự khác nhau đó chỉ là điều kiện cần thiết để sự trao đổi xảy ra vì không ai đem trao đổi những vật phẩm giống hệt nhau về giá trị sử dụng.
  + Cái chung đó là: cả vải và thóc đều là sản phẩm của lao động, đều có lao động kết tinh trong đó. Nhờ có cơ sở chung đó mà các hàng hóa có thể trao đổi được với nhau. Vậy, thực chất người ta trao đổi hàng hóa với nhau chẳng qua là trao đổi lao động của mình ẩn dấu trong trong những hàng hóa đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )