Ví dụ về chuyển động cơ học Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta làm như thế nào Chuyển động đều là gì Chuyển động không đều là gì

Question

Ví dụ về chuyển động cơ học
Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta làm như thế nào
Chuyển động đều là gì
Chuyển động không đều là gì

in progress 0
Melody 1 giờ 2021-09-08T13:36:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:37:44+00:00

  Đáp án:

  Ví dụ về chuyển động cơ học

  => chuyển động của xe ôtô trên đường

  Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta làm như thế nào

  =>LÀ sự thay đổi vị trí của 1 vật theo thời gian so với vật khác

  Chuyển động đều là chuyển động có vận tốc không thay đổi theo thời gian

  Chuyển động không đều là chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian

   

  0
  2021-09-08T13:37:55+00:00

  Ví dụ: máy bay bay, tàu chạy, xe ô tô đi,…

  Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc.

  Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

  Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )