Vi khuẩn e.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút tế bào lại phân đôi một lần. Giả sử quần thể vi khuẩn ban đầu 10⁶ tế bào. Theo lí thuyết

Question

Vi khuẩn e.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút tế bào lại phân đôi một lần. Giả sử quần thể vi khuẩn ban đầu 10⁶ tế bào. Theo lí thuyết, sau 2 giờ nuôi cấy số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn bao nhiêu?

in progress 0
Eliza 2 năm 2021-07-20T14:00:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:01:29+00:00

  Đáp án:

   $64 × 10^{6}$

  Giải thích các bước giải:

   $2h = 120m$

  Số lần phân chia của tế bào:

  $120 : 20 = 6$ lần

  Số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn là:

  $10^{6} × 2^{6} = 64 × 10^{6}$

  0
  2021-07-20T14:01:54+00:00

  Đáp án:

  Số quá to không được nên để ở dạng phép tính:

  Đổi : `2h = 120p`

  Số lần phân chia tế bào :

  `120 ÷ 20 = 6` ( lần )

  Sau 2 giờ nuôi cấy số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn là :

  `10^6 . 2^6 = 10^6 . 64` ( tế bào )

  Vậy … 

  `Go od luck!`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )