Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định * 1 điểm A. trách nhiệm pháp lí. B. giao dịch dân sự. C. năng lực cá nhân. D. quan hệ xã hội.

Question

Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định *
1 điểm
A. trách nhiệm pháp lí.
B. giao dịch dân sự.
C. năng lực cá nhân.
D. quan hệ xã hội.

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-08-31T17:04:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:06:00+00:00

  A

  0
  2021-08-31T17:06:17+00:00

  A. trách nhiệm pháp lí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )